Werkgever neemt contact op met zieke werknemer tegen advies van bedrijfsarts in: billijke vergoeding

Een werkgever die, tegen het advies van de bedrijfsarts in, toch contact opnam met een zieke werkneemster moet in de ontslagprocedure een billijke vergoeding plus de transitievergoeding betalen. Aanvankelijk hadden zij het ontslag van de vrouw aangevraagd wegen ernstig verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsrelatie, zonder toekenning van transitievergoeding. De rechter vond het gedrag van de werkgever juist ernstig verwijtbaar.