Ontslagaanvraag indienen bij UWV onder Wwz

De nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn op 1 juli 2015 in werking getreden. Dit betekent dat de werkgever bij UWV een ontslagvergunning moet aanvragen bij ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid of bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.