Vaststelling uurloon normale arbeidsduur in cao

De Stichting van de Arbeid beveelt cao-partijen aan om in hun cao te verduidelijken op welke wijze het wettelijk minimumloon naar een uurloon vertaald moet worden, gegeven de in de betreffende cao geldende normale arbeidsduur en gegeven de periode waarvoor de salarissen zijn vastgesteld (week, maand, vier weken of anders). Dit kan bijvoorbeeld in het artikel met de definities door het uurloon als een percentage van het week-, maand- of periodesalaris te presenteren.