Weinig mensen kiezen nog voor variabel pensioen

Sinds 1 september 2016 hebben we de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) waarmee een verbetering van het wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten rond pensioenen werd geregeld. Het doel was om de mogelijkheid te creëren om pensioenkapitaal dat in het kader van een premieregeling is opgebouwd, in de uitkeringsfase geheel of gedeeltelijk risicodragend door te beleggen. Doorbeleggen leidt soms tot een hoger pensioenresultaat en maakt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op één datum. Maar 95 procent van de deelnemers blijft kiezen voor een vaste uitkering.