Verzendkosten bij kleine geschenken behoren niet tot het loon

Als u uw medewerker een cadeau (vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling) geeft dat buiten de dienstbetrekking valt, is dat geen loon. Voorbeelden daarvan zijn de geschonken babykleertjes als uw medewerker is bevallen of een rouwboeket aan de nabestaanden als de medewerker is overleden. Dergelijke geschenken hebben geen verband met de dienstbetrekking en u hoeft er dus ook geen belastingen over te heffen.