Beeld Prinsjesdag te rooskleurig voor pensioenen

In de macro-economische verkenningen wordt een rooskleurig beeld geschetst van de ontwikkeling van de economie. Het opvallende is dat gepensioneerden hier niet van profiteren. Ook de pensioenopbouw van werkenden staat onder druk. De laatste maanden is de situatie sterk verslechterd.
<p>Negatief loon Pensioen</p>

Het Centraal Planbureau geeft aandacht aan lage rente, maar de berekeningen zijn sinds de sterke rentedaling in de laatste maanden achterhaald. Het beeld is een stuk somberder dan wordt geschetst in de macro-economische verkenningen. Als de situatie niet verbetert, pakken de verlagingen stukken groter uit. Ook de premiestijging zal voor werkgevers fors hoger zijn dan wordt geschetst. Het is van belang dat de situatie niet wordt onderschat. Alle fondsen worden door deze ontwikkelingen geraakt.

Lees ook: Prinsjesdag: weinig nieuws over AOW, pensioen en lijfrente

Lage dekkingsgraad

Shaktie Rambaran Mishre, voorzitter van de Pensioenfederatie: ‘De situatie is zorgwekkend voor iedereen die pensioen opbouwt of pensioen ontvangt. Over de hele linie van pensioenfondsen leidt de combinatie van negatieve rentes, nieuwe parameters en nieuwe UFR in combinatie met onzekere factoren als Brexit en de handelsoorlog tot een somber toekomstbeeld. Ook fondsen die er tot nu toe altijd goed voor stonden, worden plotseling geconfronteerd met extreem lage premiedekkingsgraden en met een actuele dekkingsgraad die onder de 100 schiet.’

‘Dit leidt tot langdurig negatieve effecten op het pensioen en de pensioenopbouw van miljoenen gepensioneerden en deelnemers. De Pensioenfederatie gaat dan ook in overleg met de minister, om te zoeken naar oplossingen die alle fondsen in de volle breedte door de komende jaren kunnen loodsen op weg naar het nieuwe pensioencontract.’

Bron: Pensioenfederatie

Dit vind je misschien ook interessant