Zorgen om arbeidsbeperkten bij komst WAB

Cedris, een belangenbehartiger voor mensen met een arbeidsbeperking, maakt zich zorgen om de baankansen voor haar leden. De baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking verslechteren als de doelgroep banenafspraak en beschut werk onder het fors duurdere en complexe payroll-regime van de Wet arbeidsmark in balans (WAB) valt. Cedris plaatste hun reactie op het voorstel voor een Algemene maatregel van bestuur (Amvb), op hun website.