Heeft u het bsn nog op de salarisstrook staan?

Volgens de belastingdienst is het niet verplicht om op de loonstrook het bsn van de werknemer te vermelden. Door het bsn niet te vermelden, is er minder risico op identiteitsfraude bij het versturen van de loonstrook. De belastingdienst geeft daarmee duiding aan de stelling van de Autoriteit Persoonsgegevens dat het bsn is bedoeld voor communicatie tussen de overheid en de burger. De loonstrook is immers communicatie tussen de burger en een organisatie.