Loon volledig blijven doorbetalen in tweede ziektejaar?

Moet een werkgever 100 procent van het loon blijven betalen tijdens het tweede ziektejaar, terwijl in de arbeidsvoorwaardenregeling 70 procent is bepaald, omdat bij vergissing nog enkele maanden in het tweede jaar van ziekte het loon geheel is doorbetaald. Mocht de werkneemster vertrouwen op volledige loondoorbetaling? Wat zegt Hof ‘s-Hertogenbosch?