Persoonsgegevens zieke werknemers verstrekken aan verzekeraar

De werkgever mag bepaalde persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, van zijn werknemers leveren aan de (aspirant) verzekeraar met wie hij een ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisicoverzekering wil sluiten of gesloten heeft. Dit is geregeld in een wijziging van het Besluit SUWI dat op 1 januari 2019 in werking is getreden.