Handreiking medezeggenschap pensioen voor kleine werkgevers

Werkgevers met minder dan 50 werknemers hebben een zorgplicht naar hun personeel als het gaat om pensioen. Werkgevers moeten hun werknemers goed informeren over pensioen. Niet inlichten kan leiden tot aansprakelijkheid of schadeplichtigheid. Maar wanneer moeten werkgevers over pensioen praten en met wie?