Loonstrookjes 2019 – meer loon en koopkracht voor werknemers

Werknemers zien volgend jaar een hoger nettoloon door de stapsgewijze verlaging van de inkomstenbelasting die vanaf 2019 ingaat. De verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting in combinatie met het verlagen van het belastingtarief in de tweede en derde belastingschijf zorgen voor positieve loonstrookjes bij met name werkenden met een middeninkomen.