Maatregelen payrolling in Wet arbeidsmarkt in balans

De regering wil voorkomen dat payrolling wordt gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Daarom staan in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) maatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers die op payrollbasis werken dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies die direct in dienst zijn bij de opdrachtgever.