Tarieflijst verblijfkosten buitenland oktober 2018

De regeling tot wijziging van de Reisregeling buitenland in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst verblijfkosten per 1 oktober 2018 is in de Staatscourant gepubliceerd.  

Tarieflijst verblijfkosten buitenland oktober 2018

Elk half jaar, per 1 april en per 1 oktober, worden de vergoedingsbedragen wegens verblijfkosten in het buitenland in de Reisregeling buitenland voor rijksambtenaren geïndexeerd. 

De bedragen zijn gebaseerd op de in dollar of CFA-franc vermelde bedragen in de Schedules of Daily Subsistence Allowance Rates (DSA-lijsten) van de Verenigde Naties. Deze zijn voor de tarieflijst in de bijlage van de Reisregeling buitenland omgerekend in euro. 

De hierbij gebruikte omrekenkoers is: 1 dollar (USD) = € 0,8595. Voor het omrekenen van de CFA-Franc wordt gebruik gemaakt van de vaste omrekenkoers (die 100 CFA-Franc = € 152,45 bedraagt). 

Voor de tarieflijst per 1 oktober 2018 vormt de DSA-lijst van 1 juli 2018 de basis.

Stijgingen en dalingen van de vergoedingen in deze tarieflijst ten opzichte van de vorige zijn het gevolg van de hierboven genoemde ontwikkelingen in landen die in de tarieflijst zijn opgenomen.

De wijziging van bijlage I van de Reisregeling buitenland (de tarieflijst) is op 1 oktober 2018 in werking getreden.

Een greep uit de tarieflijst: 

In België is het maximumbedrag logieskosten voor alle steden 183 euro. Het bedrag overige kosten is 122 euro.

In Luxemburg is het maximumbedrag logieskosten voor alle steden 187 euro. Het bedrag overige kosten is 115 euro.

In Duitsland is het maximumbedrag logieskosten voor de stad Berlijn 144 euro. Het bedrag overige kosten is 127 euro.

In Frankrijk is het maximumbedrag logieskosten voor Parijs 170 euro. Het bedrag overige kosten is 144 euro.

In Groot-Brittannië is het maximumbedrag logieskosten voor Londen 214 euro. Het bedrag overige kosten  is 111 euro.

In de Verenigde Staten van Amerika is het maximumbedrag logieskosten voor New York 356 euro. Het bedrag overige kosten is 147 euro.

In China is het maximumbedrag logieskosten voor Peking 109 euro. Het bedrag overige kosten is 82 euro.

De volledige tarieflijst met alle landen en bedragen vindt u hier

Zie ook Tarieflijst verblijfkosten buitenland april 2018