Loonaangifteketen gaat bezig met gegevensset

 "We starten nu met het beeld opbouwen rond de gegevensset. Bij UWV wordt gewerkt aan een leveringenregister. Als we straks deze zaken kunnen combineren hebben we een prachtig overzicht op basis waarvan we bijvoorbeeld kunnen voldoen aan de verplichtingen die de AVG ons oplegt en de database Gegevensbelang opnieuw kunnen opbouwen. Daarmee dragen we bij aan transparantie."