Wet vereenvoudiging beslagvrije voet uiterlijk op 1 januari 2019

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Stb. 2017, nr. 110) wordt uiterlijk op 1 januari 2019 geïmplementeerd. Dat staat in de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018.