Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen en aanpassing aandelenoptierechten 

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 staat een aanpassing met betrekking tot de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen en constructies met voorwaardelijke aandelenoptierechten.