De werking van de loonaangifteketen in de praktijk

De loonaangifteketen is één van de grootste informatieketens van de overheid. Maar liefst 156 miljard euro (2017) aan belasting- en premieopbrengsten komt binnen via de loonaangiften die werkgevers, uitkeringsinstanties en pensioenverstrekkers indienen.