Wet minimumuurloon laat gevolgen regeldruk niet zien 

Voor het wetsvoorstel minimumuurloon is tot 31 mei 2017 een internetconsultatie opengesteld. Het wetsvoorstel heeft gevolgen voor de regeldruk. Daarom geeft  Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) reactie op dit wetsvoorstel.