Tarieflijst vergoedingen verblijfkosten in Reisregeling buitenland per 1 april 2017

De Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland per 1 april 2017 is in Staatscourant nr. 13713 van 15 maart 2017 gepubliceerd. Daarnaast staat de tarieflijst op Rijksoverheid.nl.