Regeling internationaal handelsverkeer vervangt pilot kennisindustrie

Werkgevers in de technologische industrie kunnen deelnemen aan de pilot kennisindustrie van de overheid. De werkgever hoeft dan onder voorwaarden geen werkvergunning voor een buitenlandse werknemer aan te vragen. Deze pilot wordt per 1 juli 2017 vervangen door de Regeling internationaal handelsverkeer.