Minimumtarieven voor zzp’ers in cao alleen voor schijnzelfstandigen

Met de Leidraad Tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s geeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) duidelijkheid over de vraag of tariefafspraken voor zzp’ers in een cao op basis van de Mededingingswet zijn toegestaan.