Nieuw convenant loonaangifteketen Belastingdienst, CBS en UWV

Een nieuw convenant wat betreft de samenwerking in de loonaangifteketen tussen Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is op 16 december 2016 vastgesteld.