Ontslag langdurig zieke werknemer aanvragen nu digitaal

Werkgevers kunnen sinds 1 juli 2016 met een digitaal formulier ontslag aanvragen als hun werknemer langdurig arbeidsongeschikt is.