Werkgever mag eenzijdig ploegendiensttoeslag afbouwen

Een werkgever wijzigt eenzijdig de ploegendiensttoeslag. De werknemers maken bezwaar tegen deze wijziging. Voor eenzijdige wijziging van deze toeslag zou geen grondslag bestaan. Volgens rechtbank Midden-Nederland heeft de werkgever echter voldaan aan het vereiste dat hij een redelijk voorstel tot wijziging doet.