Identificatieverplichtingen in de loonheffing en privacywetgeving

De werkgever is verplicht de identiteit van zijn werknemers te controleren. Hij controleert voor aanvang van het dienstverband het originele identiteitsbewijs en bewaart een kopie er van in de administratie.