Gevolgen voor artiestenregeling bij afschaffen VAR

Met een aantal belangenorganisaties van artiesten en hun opdrachtgevers is gesproken over de gevolgen van het afschaffen van de VAR voor de artiestenregeling. Op basis van hun inbreng tijdens dit overleg is een oplossing gevonden die goed aansluit bij de praktijk.