Een billijke vergoeding bij ontslag: zo heb ik er recht op

Een billijke vergoeding is een extra ontslagvergoeding voor een werknemer bij onterecht ontslag. Dit zijn de voorwaarden.