Loondoorbetaling opnieuw zieke werknemer: dit zegt de rechter

Een werknemer die lange tijd arbeidsongeschikt is geweest valt na vier weken werken opnieuw uit. Hierdoor ontstaat er een nieuwe loondoorbetalingsverplichting. Of niet? Het oordeel van de kantonrechter.