Ontslag wegens diefstal: werknemer betaalt onderzoekskosten

0

Een werknemer die ontslag op staande voet krijgt wegens diefstal moet de kosten van de werkgever voor het inschakelen van een extern onderzoeksbureau betalen.

Een werknemer die ontslag op staande voet krijgt wegens diefstal moet de kosten van de werkgever  voor het inschakelen van een extern onderzoeksbureau betalen.

De situatie

Een werkplaatsreceptionist van een autobedrijf heeft enkele honderden euro’s en diverse goederen gestolen van zijn werkgever. De werknemer heeft zich tegenover het ingeschakelde Hoffman Bedrijfsrecherche op de vlakte gehouden maar later toch bekend. De werknemer is daarop op staande voet ontslagen wegens diefstal. De werkgever laat het daar niet bij en vordert bij de kantonrechter vergoeding van de onderzoekskosten.

De vordering

De werkgever vindt dat de werknemer de arbeidsovereenkomst niet goed is nagekomen. Er is sprake van wanprestatie en een onrechtmatige daad en op die gronden moet de werknemer de schade van de werkgever vergoeden.

Het verweer

De ontslagen werknemer stelt dat de vordering buitenproportioneel is omdat de kosten van het onderzoek niet in verhouding staan met de geringe schade door de diefstallen. Bovendien had de werkgever de zaak eerst intern moeten onderzoeken voordat hij een extern onderzoek liet doen.

Het oordeel

De kantonrechter is van mening dat de werkgever een goede reden had om een extern bureau in te schakelen. De werkgever wilde verder schade door diefstal beperken en heeft het onderzoek ook direct stopgezet na de bekentenis van de werknemer. Daarbij komt dat de werknemer de kosten had kunnen beperken of had kunnen voorkomen door meteen te bekennen toen bekend werd dat een onderzoeksbureau zou worden ingeschakeld.

Er is sprake van wanprestatie omdat de werknemer zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet goed is nagekomen. De diefstal op zich is ook een onrechtmatige daad.

De kantonrechter beslist dat de ontslagen werknemer de kosten van het onderzoek moet vergoeden.

Grondslag voor de schadevergoeding

Als iemand een overeenkomst niet goed nakomt (tekortkoming in de nakoming) is er sprake van wanprestatie. Degene die niet goed nakomt, moet dan de schade die de ander daardoor lijdt vergoeden. Ook bij een onrechtmatige daad moet de pleger de schade van de ander vergoeden. In dit geval was de diefstal een schending van de arbeidsovereenkomst. Los daarvan was het ook een onrechtmatige daad. Er was dus een dubbele reden waarom de werknemer de schade van de werkgever moest vergoeden.

LJN: BM2354

Kantonrechter Breda

Schadevergoeding   
Eerste aanleg
26 april 2010

Over Auteur

redactiesalarisnet

De redactie van SalarisNet zorgt dat jij op de hoogte blijft van betrouwbare vakinformatie op gebied van salaris, fiscaliteit en arbeidsmarkt.

Reageer