Dubbel ouderschapsverlof bij tweeling?

0

Ouders van een tweeling hebben niet per definitie recht op dubbel ouderschapsverlof, zegt het Europese Hof van Justitie. De Nederlandse wet Arbeid & Zorg geeft wél recht op ouderschapsverlof per kind van een meerling.

De situatie

Een Griekse belastingbeambte bevalt in 2007 van een tweeling. Op haar verzoek krijgt ze van haar werkgever 9 maanden verlof. Na deze 9 maanden vraagt de werkneemster om een tweede periode ouderschapsverlof want, zo stelt zij, ze heeft immers niet één, maar twee kinderen gekregen. De werkgever gaat niet akkoord en de zaak komt voor de rechter.

Eerder oordeelde de Griekse Raad van State dat ambtenaren geen recht hebben op een ouderschapsverlof voor elk kind van een meerling. De rechter in deze zaak twijfelt echter over de uitleg van de Europese richtlijn en vraagt het Hof van Justitie om nadere uitleg. In de EU-richtlijn (96/34) staat onder meer dat werkgevers minimaal 3 maanden ouderschapsverlof moeten toekennen bij de geboorte van ‘een’ kind.

Het Hof van Justitie

De vraag is of de geboorte van ieder afzonderlijk kind recht geeft op een afzonderlijk ouderschapsverlof. Nee, zegt het hof. De Europese regels geven de ouder recht op verlof bij de geboorte of adoptie van ‘een’ kind. Dit impliceert volgens het hof niet dat als er een tweeling wordt geboren er ook tweemaal aanspraak kan worden gemaakt op dat verlofrecht. De kinderen van een tweeling maken nagenoeg gelijktijdig hun eerste ontwikkelingsfasen door, zodat de ouders ook gelijktijdig aan hun behoeftes moeten voldoen. Omdat de duur van de zorg niet langer is dan bij één kind is een tweede ouderschapsverlof niet gerechtvaardigd Het hof erkent wel dat de opvoeding van een tweeling meer inspanning vergt en dat er overeenkomsten zijn met de situatie van kinderen met een klein leeftijdsverschil (waarbij de ouders wel voor elk kind verlof krijgen). Daarom moet de nationale wetgever, mede op grond van het gelijkheidsbeginsel, regels uitwerken voor de speciale situatie van ouders met een meerling. Verdubbeling van het verlof is niet de enige mogelijkheid die lidstaten kunnen hanteren om het gezins- en beroepsleven van ouders van een tweeling beter op elkaar te laten aansluiten.

Nederlands en Griekse ouderschapsverlof

In de wet Nederlandse wet Arbeid & Zorg is expliciet bepaald dat ouders recht hebben op ouderschapsverlof per kind, ook bij een meerling. Deze uitspraak van het Hof van Justitie heeft dus geen gevolgen voor de huidige Nederlandse situatie.

De Griekse regeling ziet er heel anders uit. Daar hebben ouders recht op arbeidsduurverkorting: twee uur per dag voor kinderen onder de 2 jaar en een uur per dag voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De ouder mag ook kiezen voor een ouderschapsverlof van 9 maanden.

JAR 2010/257
Hof van Justitie
Ouderschapsverlof meerling
Prejustitiële vragen
16 september 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

redactiesalarisnet

De redactie van SalarisNet zorgt dat jij op de hoogte blijft van betrouwbare vakinformatie op gebied van salaris, fiscaliteit en arbeidsmarkt.

Reageer