Modelbrief: overtreding concurrentiebeding

Als de werkgever concludeert dat een (oud-)werknemer het concurrentiebeding overtreedt is het tijd om hem of haar te sommeren de overtreding te staken. Ook kunt u een eventuele boete opeisen. Deze brief is volledig aan te passen aan uw eigen wensen en behoeftes.