Beslisboom: Geldt er een ontslagverbod?

Als een werkgever het dienstverband van een werknemer wil beëindigen en de werknemer werkt daar niet aan mee, dan zal hij moeten checken of er geen opzegverboden aan de beëindiging van het dienstverband in de weg staan. Deze check moet worden gedaan voordat de ontslagprocedure verder kan worden ingezet. In de wet staan twee soorten