Rekentool: bruto- naar nettoloon

Hoeveel houdt de werknemer over van het brutoloon? Bereken het met deze rekentool.