Tools voor de salarisadministrateur

Aan de hand van deze handige rekentools kunt u gemakkelijk de meest voorkomende berekeningen binnen de salarisadministratie uitvoeren.

De rekentools worden gemaakt op basis van informatie afkomstig van bewezen experts binnen hun vakgebied zoals arbeidsrechtsadvocaten, fiscalisten en actuarissen. De informatie in deze tools wordt regelmatig gecontroleerd op juistheid en geactualiseerd wanneer nodig.

Op dit moment zijn de volgende tools beschikbaar:

Rekentool: SalarisNet Verlof- en vakantietool


Bereken het exacte aantal vakantiedagen dat uw werknemer tegoed heeft en krijg juridische antwoorden op zeer uiteenlopende verlofvragen (van calamiteiten, adoptie tot politiek verlof). Ook vertelt deze tool wanneer het zwangerschapsverlof ingaat en hoe het zit met de regels bij meerlingen en als de baby eerder wordt geboren.

Naar de rekentool

Stel gratis al uw arbeidsrechtelijke vragen aan Marxman Advocaten

Marxman Advocaten beantwoordt maandelijks op SalarisNet vragen over verschillende arbeidsrechtelijke thema’s. SalarisNet PRO’s kunnen hun arbeidsrechtelijke vragen echter altijd stellen, ongeacht het onderwerp.

De redactie legt uw vraag na verzending voor aan de arbeidsrecht advocaten bij Marxman Advocaten. Als meer informatie nodig is, zal Marxman of de redactie u mogelijk benaderen. Doorgaans hebben wij binnen enkele dagen een antwoord voor u.

Naar de tool

Check de thuiswerkplek

De basis van een goede thuiswerkplek is een bureau, bureaustoel en computer. Maar aan welke eisen moet dat materiaal voldoen en hoe stelt u alles vervolgens ergonomisch goed in? Aan de hand van 9 simpele vragen heeft u de basis op orde.

Naar de tool

Beslisboom: Geldt er een opzegverbod?


Als een werkgever het dienstverband van een werknemer wil beëindigen en de werknemer werkt daar niet aan mee, dan zal hij moeten checken of er geen opzegverboden aan de beëindiging van het dienstverband in de weg staan. Deze check moet worden gedaan voordat de ontslagprocedure verder kan worden ingezet. In de wet staan twee soorten opzegverboden: de ‘wegens-opzegverboden’ en de ‘tijdens-opzegverboden’. Check met deze tool of daar sprake van is.

Naar de tool

Rekentool: Tegemoetkoming NOW 2.0


Werkgevers die 20 procent of meer omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronacrisis kunnen voor een tweede periode aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten. Hoeveel precies? Dat rekent u uit met deze tool.

Naar de rekentool

Rekentool: SalarisNet Verzuimtool


Vanaf het moment dat een medewerker ziek wordt kan er van alles mis gaan. Loondoorbetaling bij ziekte of niet? Hoeveel procent van het loon moet worden betaald en voor welke periode ? Met de verzuimtool van SalarisNet PRO, gevalideerd door KZO| 013 advocaten – maakt u geen fouten meer.

Naar de rekentool

Rekentool: Bruto- naar nettoloon


Hoeveel houdt de werknemer over van het brutoloon? Bereken het met deze rekentool. Het nettoloon is afhankelijk van heel veel verschillende factoren. Want hoewel het brutoloon steeds hetzelfde blijft, bepalen zaken als pensioenpremie, het al dan niet toepassen van arbeidskorting en mogelijke bijtellingen voor een lease-auto of -fiets. Met deze tool berekent u het nettoloon op basis van het brutoloon voor standaardsituaties.

Naar de rekentool

Rekentool: Aow-leeftijd

De aow-leeftijd is een onderwerp waar veel politiek debat over is. Na veel onderhandelen werd medio 2019 een nieuw pensioenakkoord gesloten. Daardoor loopt de aow-leeftijd nu minder snel op richting de 67 en is er een koppeling gemaakt tussen de levensverwachting in Nederland en de oploop van de aow-leeftijd. Met deze tool berekent u gemakkelijk de (verwachte) aow-leeftijd van uw werknemer conform de nu geldende regels en richtlijnen.

Naar de rekentool

Rekentool: Aflossingsschema lineaire personeelslening

Als u uw werknemer geld leent voor bijvoorbeeld de aankoop van een auto of voor het volgen van een opleiding, moet u hiervoor een overeenkomst sluiten met uw werknemer. Om uw werknemer duidelijk te maken wat de consequenties voor het loon zijn, als de lening wordt afgesloten is het handig een aflossingsschema te overhandigen. Aan de hand van deze rekentool berekent u de looptijd of aflossing per maand.Naar de rekentool

Rekentool: Transitievergoeding voor ontslag vanaf 1 januari 2020

Voor ontslagzaken met een begin en einde ná 1 januari 2020 gelden de rekenregels zoals die zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Met deze rekentool berekent u het bedrag gemakkelijk en efficiënt. Vooral voor oudere werknemers geldt sinds 1 januari 2020 een lagere transitievergoeding.

Naar de rekentool

Rekentool: Transitievergoeding voor ontslag tot 1 januari 2020

Sinds van 1 januari 2020 zijn de regels voor de berekening van de transitievergoeding veranderd. In sommige situaties zijn vanwege overgangsrecht de oude regels nog van toepassing. Met deze rekentool rekent u de transitievergoeding ‘oude stijl’ uit.

Naar de rekentool

Rekentool: NOW-regeling 1.0

Werkgevers die 20 procent of meer omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronacrisis kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten. Hoeveel precies? Dat rekent u uit met deze tool.

Naar de rekentool

Hoewel deze rekentools met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, garandeert de uitgever niet dat de rekentools vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie.

Lees meer over