Liever geen bijtelling privégebruik auto?

De bijtelling privégebruik voor auto’s van de zaak kan achterwege blijven als de werkgever het bewijs kan leveren dat op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 km voor privédoeleinden met de auto is gereden. Om niet te hoeven bijtellen, zijn heel wat inspanningen nodig. Zorg dat u de zaken op orde hebt binnen uw organisatie!